Privacybeleid: hoe gaan wij om met privacy?

Privacyverklaring

JP Living, gevestigd aan de Vergiliusstraat 10, 6417 XB te Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Versie geldig vanaf 1 maart 2020.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jpliving.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
JP Living neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JP Living) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JP Living en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jpliving.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van jou afkomstig is, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren altijd zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

JP Living wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JP Living neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice of via info@jpliving.nl
Snel antwoord op je vraag
Door gebruik te maken van onze diensten, door een account aan te maken of door het plaatsen van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit is een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Klantnummer;
– Wijze van betaling(en);
– Overige gegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch;
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
– Aankoophistorie via onze webshop;
– Besteldata;
– Bestel- en ordernummers.
Cookies zijn onder andere nodig om onze webshop goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor onze bezoekers. Een voordeel hiervan is dat we je kunnen ‘herkennen’ en ervoor kunnen zorgen dat je niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen. Wij maken gebruik van standaard cookies. Kleine bestandjes die op jouw computer worden geplaatst en die ervoor zorgen dat onze website goed functioneert. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig. Bij elke bezoeker van onze website maken we gebruik van deze standaard cookies. Voor het gebruikmaken van persoonlijke cookies hebben wij wel jouw toestemming nodig. Dit doe je door je akkoord te geven middels de cookiebanner (links-onder in het scherm). Als je deze cookies accepteert, kunnen wij ze plaatsen en uitlezen. Wens je géén persoonlijke cookies? Dan kun je deze ook weigeren. Lees ook ons cookiebeleid. De instellingen m.b.t. cookies kunnen achteraf altijd gewijzigd worden. Meer lezen over cookies en hoe je ze kunt verwijderen? Klik hier.
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij vragen of klachten over een artikel, wanneer je een verzoek indient voor reparatie, een beroep doet op de garantietermijn of om een andere reden contact opneemt met onze klantenservice, is het noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken en te bewaren. Afhankelijk van de vraag, klacht, reparatie of de garantie waar je een beroep op doet verwerken we de (voor/achter)naam, adres, woonplaats, e-mailadres, klantnummer en/of telefoonnummer. We verwerken ook gegevens met betrekking tot bestellingen; dit in verband met garanties. We bewaren informatie van vragen/klachten over bestellingen en facturen net zo lang als bestellingen en factuurgegevens, namelijk 7 jaar. Soms moeten we gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer een klacht tot een procedure leidt.
Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ons klantenbestand. Deze gegevens worden niet langer bewaart en gebruikt dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens worden verzameld.
Je hebt het recht om bovengenoemde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag hierover een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jpliving.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op zo’n verzoek reageren.
Wij verstrekken enkel en alléén persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met de consument, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden gegevens van jou verwerken in opdracht van JP Living, doen ze dat als verwerker. We werken samen met derde partijen die ons o.a. helpen met de volgende diensten:
  • Logistieke en operationele doeleinden: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails.
  • Diensten in ons distributiecentrum: denk aan partijen die pakketten sorteren
  • Marketingdiensten voor het personaliseren van onze shop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze website/in onze app en de websites/apps van derden. Wij gebruiken hier software voor, zoals Google Adwords
  • Analysediensten voor het analyseren van gegevens over een bezoek aan en gebruik van onze webshop. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics.
  • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen, website, e-mailprogramma’s en opslag van gegevens
  • Het faciliteren van speciale acties (spaaracties, wedstrijden, campagnes, prijsvragen en/of promotionele kansspelen).
  • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
  • Het afhandelen van vragen, klachten, reparaties en garanties
  • Partijen die artikelen repareren
  • Het verzenden van nieuwsbrieven (enkel bij toestemming van de consument).
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van onze klanten en wij zullen deze gegevens dan ook nooit verstrekken of verkopen aan bedrijven of personen die misbruik willen maken of fraude willen plegen van/met deze opgeslagen data/gegevens.
JP Living neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jpliving.nl
Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief zullen wij je van tijd tot tijd een mailtje sturen op het door jou opgegeven e-mailadres. Via deze mailtjes houden wij jou op de hoogte van onze nieuwste producten, aanbiedingen en ontwikkelingen. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.